Rss Feed
Facebook button

Проект № 2015-1-BG01-KA102-014036

Проект № 2015-1-BG01-KA102-014036 на тема “Превръщане на добрия европейски опит в ресторантьорството и туризма в печеливш бизнес“ по програма Еразъм + , реализиран през лятото на 2016 год. в Castelletto Ticino Италия

Вашият коментар

Translate »