Rss Feed
Facebook button

УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО В ЧИРПАН В ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „SAVING WATER“ (NO: 2020-1-CZ01-KA204-078269) В БРАГА, ПОРТУГАЛИЯ

Проект „Saving water“, осъществяван с подкрепата на програма „Еразъм +“, се фокусира върху проблема за опазването на водата и по-специално – как тя да бъде използвана по най-рационалния и ефективен начин. Седемдневните обучения, които ще бъдат проведени с подкрепата на проекта, в различните държави-участнички, разглеждат опазването на водата в животновъдство (Португалия), ландшафта (Чехия), растениевъдството (България) […]

Read More »

Учителите от ПГСС гр. Чирпан повишават квалификацията си

От 01.07 -03.07.2021 год. учителите от ПГСС участваха в обучение на тема „Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, което се проведе в хотел „Марина“в комплекс „Слънчев ден “, Варна с преподавател проф. Мария Алексиева от Бургаски свободен университет.

Read More »
Translate »