Rss Feed
Facebook button

На 29 май учениците от ЕКО-клуб към Професионална гимназия по селско стопанство участваха в Информационния семинар на тема: „Повишаване на екологичната култура за опазване на природното наследство”, организиран от Туристическо дружество „Средногорец”, гр. Чирпан, съвместно с Община Чирпан. Продължаваме да подкрепяме каузи, свързани с опазване на околната среда и да планираме нови екологични инициативи!

Read More »

Никол Тошкова,ученичка от  Xа клас в  ПГСС  гр. Чирпан взе участие в  литературен конкурс за есе на тема: „Думите като начало, настояще и вечност”, посветен на 24 май, организиран от градска библиотека гр. Севлиево. За участието си  ученичката получи поощрителна награда-грамота! Честито!

Read More »

ПОРЕДНО ОТЛИЧИЕ ОТ КОНКУРС ЗА НЕЛИНА КИРОВА ОТ ПГСС

Нелина Кирова – ученичка от 11 „а” клас в ПГСС, гр. Чирпан, взе участие в Национален конкурс за есе на тема: „ЧТО Я ЗНАЮ О РОССИИ?“ – „ Как прекрасен этот мир… ”, орhанизиран от Центъра по русистика в Шуменския университет „ Епископ Константин Преславски”. Есето на Нелина беше оценено от журито с 67 точки […]

Read More »
Translate »