Rss Feed
Facebook button

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГСС ГР.ЧИРПАН

    Молим Ви да попълните и изпратите анкетата за проучване на Вашата нагласа за евентуално преминаване към обучение в електронна среда. Можете да използвате прикачения линк или QR кода. https://docs.google.com/forms/d/1K9MRAWz87a7lmtAUzNfreF2nJxmQF7TksgcpFx5QCSo/viewform?edit_requested=true    

Read More »

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ”

Учениците  от XIА клас, специалност „Селски туризъм“, професия „ Организатор на туристическа агентска дейност“, под ръководството на г-жа Величка Ницова, в часовете по учебния предмет „Бит и култура“, представиха пред преподаватели от ПГСС гр. Чирпан българските традиции, свързани с честването на 21ноември -ден на християнското семейство.    

Read More »

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ”

През месец октомври ученици от 11 а , 11б и 12а клас на Професионална гимназия по селско стопанство продължиха работата  по проект „Иновативно училище” като  изработиха проекти по Гражданско образование, посветени на различни теми от актуалните  проблеми на съвременния свят.

Read More »
Translate »