Rss Feed
Facebook button

Учениците  от XIА клас, специалност „Селски туризъм“, професия „ Организатор на туристическа агентска дейност“ и  преподавателката им  г-жа Величка Ницова, в часовете по учебния предмет „Бит и култура,“ посетиха Етнографската къща – музей в с. Спасово, построена в типичен за възрожденската епоха архитектурен  стил. Кметът на селото г-н Димо Нецов запозна младите хора с бита […]

Read More »
Translate »