Rss Feed
Facebook button

ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПГСС ПО МОДУЛ “КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

Одобрен  е проект на Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. Проектът ще позволи да се използват възможностите на  Природонаучен музей гр. Пловдив, Палеонтологичен музей „Гема свят“ гр. Чирпан, историческите музеи в Стара Загора и  Пловдив за извеждане на  учебни часове […]

Read More »
Translate »