Rss Feed
Facebook button

На 24.10.2020 год. преподавателите от ПГСС гр. Чирпан участваха в обучение на тема „Развитие на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“, с лектори Румяна Ангелова и Иван Петков от Институт по математика и информатика гр. София.

Read More »

Учениците  от XIА клас, специалност „Селски туризъм“, професия „ Организатор на туристическа агентска дейност“ и  преподавателката им  г-жа Величка Ницова, в часовете по учебния предмет „Бит и култура,“ посетиха Етнографската къща – музей в с. Спасово, построена в типичен за възрожденската епоха архитектурен  стил. Кметът на селото г-н Димо Нецов запозна младите хора с бита […]

Read More »
Translate »