Rss Feed
Facebook button

ОТКРИТ УРОК ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

По инициатива на методическото обединение на природо-математическите дисциплини в Професионална гимназия по селско стопанство се проведе открит урок по Биология и здравно образование, с ученици от IXА клас и преподавател г-жа София Генова – главен учител по биология и здравно образование. Гости на урока бяха ръководството и учители от гимназията. Представеният урок бе на тема: […]

Read More »
Translate »