Rss Feed
Facebook button

Важно съобщение

Уважаеми ученици и родители! Информираме Ви, че от 24.03.2020г. в Министерството на образованието и науката е открит горещ телефон 0800 10 112, на който можете да отправяте своите предложения, сигнали, препоръки и коментари, във връзка с дистанционното обучение, което се провежда по време на обявеното извънредно положение в РБългария.   Таня Тотева – Директор на ПГСС […]

Read More »

Важно съобщение относно НВО 10 клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, във връзка с провеждането на НВО /Национално външно оценяване/ по желание в X клас по Чужд език и Дигитални компетентности е необходимо в срок от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г. включително да подадете съответното заявление в електронен вид: Приложение № 1 – Чужд език, като освен вида на езика трябва да […]

Read More »

Анкета

Уважаеми родители, скъпи ученици, Въвеждането на извънредно положение и свързаното с това масово прилагане на дистанционно обучение постави в нова ситуация всички участници в образователния процес – учителите, учениците и техните родители. Целта на тази анкета е с Ваша помощ да проследим дистанционното обучение, което се осъществява през последните две седмици. Попълването на въпросника отнема […]

Read More »
Translate »