Учителите от ПГСС гр. Чирпан повишават квалификацията си

От 01.07 -03.07.2021 год. учителите от ПГСС участваха в обучение на тема „Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене“ по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, което се проведе в хотел „Марина“в комплекс „Слънчев ден “, Варна с преподавател проф. Мария Алексиева от Бургаски свободен университет.