Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Myspace button
RSS

Проект “NELLII”

Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот

На 10 и 11 ноември 2012 година, в град Стара Загора, се проведе Регионален фестивал на ученето през целия живот. Празниците бяха част от Проект NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот. Този проект е разработка на МОМН и е покрепен от Европейската комисия, като в партньорство с други организации и медии има за цел да изгради мрежа от съвети в 28 града, които да обединят образователни, неправителствени, работодателски организации, общини и медии, за да направят ученето през целия живот по-достъпно и привлекателно за хората от всички възрасти. Проектът е и средство за реализиране приоритетите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието – „Образование и обучение 2020“.

Един от градовете включен в задачите, които си поставя проектът е Стара Загора. Координатор по проекта е РИО Стара Загора, а парсонално – ст.експерт по обществени науки и гражданско образование – Мила Минева. В програмата на празниците бяха включени различни събития с цел популяризиране на тази идея.

Професионална гимназия по селско стопанство имаше честта да бъде поканена за участие в Педагогически форум „Какво и как учим през целия си живот“, проведен на 10 ноември в голямата зала на регионална библиотека „Захарий Княжевски“- град Стара Загора, който беше открит от гл. експерт по обществени науки и гражданско образование – Мила Минева. Празникът включваше разнообразни прояви: отворени врати в образователни институции, семинари за кариерата, работилници по изкуства, спортни състезания, научни демонстрации и др. От образователните институции участваха три училища – Професионална гимназия по ветеринарна медицина – град Стара Загора, Професионална гимназия по облекло и хранене – град Стара Загора и Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан.

Трите училища имаха възможност да представят, пред аудитория от областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас, своите постижения под формата на различни демонстрации и презентация. ПГСС, в лицето на 10-те ученици и преподавателите – г-жа Райкова, г-жа Нинова и г-жа Ницова, отново спечели овациите и поздравленията на всички посетители дошли на събитието.