Rss Feed
Facebook button

Профил на купувача

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Осигуряване на пълен пансион на преподаватели и обучавани и нощувки на обучаваните в курсовете осъществявани от ПГСС в град Чирпан“

Уникален номер в Регистъра на Обществените поръчки: 9033066

Вашият коментар

Translate »