Rss Feed
Facebook button

Бюджет

2018 година

План бюджет за 2018г

Oтчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

2017 година

План-бюджет за 2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Oтчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г

2016 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016г

Oтчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

2015 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015г

Oтчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.

Отчет за изпълнение  на бюджета към 30.06.2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г.

2014 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2014 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.

Oтчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2014г.

2013 година

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2013г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2013г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2013г.

 

 

Вашият коментар

Translate »