Rss Feed
Facebook button

Достъп до информация

За достъп до информация:

Заявления за достъп до информация в смисъла на ЗДОИ се приемат в стая № 210 при Завеждащ административна  служба

адрес: гр. Чирпан, п.к. 6200

бул. „Георги Димитров“ № 78

e-mail: pgss_chirpan@abv.bg

телефон: 0416/92413

работното време: 8:00 до 16:30 часа от понеделник до петък

отговорник: Красимира Танева


  1. Бланка – образец на заявление за достъп до обществена информация
  2. Правила за достъп, опазване и разпространенине на информация в ПГСС
  3. Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация
  4. Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ.
  5. Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ
    – Годишен отчет за 2017г. – През 2017г. в ПГСС гр. Чирпан няма постъпили заявления по ЗДОИ
    – Годишен отчет за 2018г. – Годишен отчет ЗДОИ
  6. Механизъм за събиране и анализ на информация за развитие на образователно-възпитателния процес в ПГСС
Translate »