Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Myspace button

Световен ден против тормоза в училище

Учениците и преподавателите от ПГСС гр. Чирпан отбелязоха 22 февруари – Световен ден против тормоза в училище, популярен още като Ден на розовата фланелка. Чрез раздаване на флаери те изразиха своята съпричастност към инициативата за постигане на разбирателство вместо насилие в училище.

 

Posted under Новини

Вино и любов

На 10.02.2017година ученици от Професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан, част от Арт Ателие „Приложни изкуства“ с ръководител г-жа Златина Иванова, клуб „Етнология“ с ръководител г-жа Величка Ницова и клуб „Художествено слово“ с ръководител г-жа Стоянка Търгова, взеха участие във вече традиционния фестивал „Вино и любов“, който община Чирпан организира за шести пореден път. Училищният Трифон Зарезан разлива червено уханно вино, отгледано в училищното лозе, на всички, които пожелаха да опитат от вкусната напитка, а момичетата участваха в празничния базар чрез ръчно изработени сувенири, картички и пана.

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.

Posted under Новини

Среща с представители на Общинския съвет

В рамките на проект „Твоят час”, гости на учениците от клуб по Гражданско образование при ПГСС бяха председателя, юриста и секретаря на Общински съвет гр. Чирпан.

На срещата учениците зададоха въпроси и получиха повече информация във връзка със:

Структурата на Общинския съвет и кои политически партии са представени, какви комисии са изградени.

Как се организират общинските сесии, как се съставя дневния ред, какви въпроси се разискват. Какви са правомощията на председателя.

Какви актове издава Общинския съвет. Какви са приоритетите в работата на съвета през новата година.

Учениците споделиха, какво не им харесва в нашия град и какво биха искали да се промени.

Г-жа Драгийска, председател на Общинския съвет, покани учениците да присъстват на една общинска сесия и да видят как работи общинския съвет.

 

Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І”.​

 

Posted under Новини
1 2 3 59
Translate »